Category Archives: Pin

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và công nghệ sản xuất pin lithium

Cấu tạo pin lithium

1.Cấu tạo pin Lithium ion bao gồm: Pin lithium có cấu tạo như sau: 1 cực dương, 1 cực âm, bộ phân tách, chất điện phân và hai bộ thu dòng điện. – Điện cực dương (Cathode) Vật liệu dùng làm điện cực dương là LicoO2 và LiMnO4. Cấu trúc phân tử bao gồm phân […]